You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Връчване на
сертификати

Придобитите теоретични знания и практически умения в електротехническата и електронната промишленост бяха удостоверени с документ Eвропас Мобилност и Сертификат за премината практика, издадени от италианските фирми, както и Референции за всеки ползвател, с които работодателите удостовериха успешното представяне на участниците по време на практиката и добрите впечатления от професионалните им постижения, мотивация и инициативност.