You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ЦЕЛИ

Проект „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната квалификацияна младите технически специалисти“ – TECHTRAIN се изпълнява в рамките на програма „Еразъм +“,Ключова дейност 1, сектор "Професионално образование и обучение". 

Настоящата проектна инициатива предвижда изпращане на група от 70 ученика от 3 български професионални гимназии на двуседмична практика в Падуа, Италия. Практиката се осъществява в реални условия, осигурени от италианския партньор и приемаща организация – фондация "Фениче", в периода 25 юни – 5 август 2017г. По време на престоя си в Италия учениците надграждат и подобряват своите ключови практически знания и умения в сектор електротехника и електроника.

Италия е сред първите 4 държави в ЕС с най-голям дял на производството в тези сектори. Страната следва политика на изграждане на по-интелигентна Европа чрез укрепване на електротехническата и електронната промишленост, интелигентни инфраструктури, градове, сгради, мобилност и т.н., като в нея оперират водещи електротехнически и инженерни компании. Като бъдещи специалисти в този динамичен и бързо променящ се сектор, учениците, придобиващи професионална квалификация в областта на електротехниката и електрониката, се нуждаят от запознаване с европейските практики, прилагане и доразвиване на усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания.

Участието в мобилността е неделима част от ПОО на младите хора, позволяваща да се създаде гъвкаво европейско пространство за умения и компетентности чрез обвързване на обучението с практиката и развиване потенциала на обучаемите чрез учене в процеса на работа.